Plans & Pricing

Tính năng sản phẩm

BASIC

FREE

STANDARD

195.000 vnđ
/tháng

BUSINESS

400.000 vnđ
/tháng

PREMIUM

LIÊN HỆ
Số phòng họp có thể mở cùng lúc 1 1 1 10
Số lượng kết nối tối đa trong mỗi phòng họp 20 50 100 100
Thời hạn sử dụng tài khoản Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời gian một cuộc họp 50 phút 04 giờ 24 giờ 24 giờ +
Số lượng cuộc họp có thể tạo 10 /ngày Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hỗ trợ Hỗ trợ trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến
Bảo mật
Tính năng chính
Họp trực tuyến
Sự kiện trực tuyến
Quản lý người dùng
Tính năng quản lý của Admin
Báo cáo
Ghi lại tại máy tính cá nhân
Tuỳ biến logo của doanh nghiệp **
Tên miền phụ cho doanh nghiệp **
Chọn lựa cho việc triển khai On-Premise
APIs
Gửi thư mời tham dự sự kiện
(*) Tính năng sắp ra mắt
(**) Tính năng sẽ được hỗ trợ khi người dùng mua >=10 gói BUSINESS /năm
  DÙNG NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY