Plans & Pricing

Tính năng sản phẩm

BASIC

FREE

STANDARD

195.000 vnđ
tháng/host

BUSINESS

400.000 vnđ
tháng/host

PREMIUM

LIÊN HỆ
  1 host có thể mua đến 5 host/ account có thể mua đến 10 host/ account > 10
Số đầu cầu (connections)/ 1 host 20 50 100 100
Thời hạn sử dụng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thời gian một cuộc họp 50 phút 04 giờ 24 giờ 24 giờ +
Số cuộc họp Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hỗ trợ Hỗ trợ trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến Hotline + Trực tuyến
Bảo mật
Tính năng chính
Họp
Học
Webinar
Quản lý người dùng
Tính năng quản lý của Admin
Báo cáo
Ghi lại trên Cloud (* coming soon) Lên đến 1GB Lên đến 10GB Lên đến 100GB
Tuỳ biến logo của doanh nghiệp **
Tên miền phụ cho doanh nghiệp **
Chọn lựa cho việc triển khai On-Premise
APIs
Tùy biết email gửi mời tham dự
(*) Tính năng sắp ra mắt
(**) Tính năng sẽ được hỗ trợ khi người dùng mua đạt số [host] tối đa
[host]: Đơn vị tính số lượng mở kết nối của 1 tài khoản trên cùng 1 thời điểm (Ví dụ: 1 [host] tương đương với 1 tài khoản tại 1 thời điểm chỉ mở được 1 phòng họp)
  DÙNG NGAY MUA NGAY MUA NGAY MUA NGAY