HCA Webinar “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” - Chủ đề 01 “Phân tích dữ liệu hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định; Bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp trong môi trường số“

Tuesday, 18/08/2020 - 15:00

02839320999

Share event

Với mục tiêu giao lưu kết nối, tạo cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ công nghệ và thay đổi mô hình kinh doanh theo xu hướng chuyển đổi số, Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh TPHCM; Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến HCA Webinar “Chuyển đổi số - Chuyển đổi mô hình kinh doanh” nhằm truyền thông, tư vấn và giới thiệu các ứng dụng công nghệ tối ưu, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý và vận hành doanh nghiệp, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

 

Hội thảo trực tuyến HCA Webinar phiên thứ nhất với chủ đề “Phân tích dữ liệu hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định; Bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp trong môi trường số"

Thời gian

Nội dung

14g45 – 15g00

Videoclip giới thiệu các giải pháp công nghệ

15g00 – 15g05

Giới thiệu chương trình

15g05 – 15g25

Báo cáo 1:  Giải pháp Phân tích dữ liệu Lạc Việt-BI

Ông Nguyễn Bửu Tâm, Phó Giám đốc Trung Tâm ERS, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt

15g25 – 15g45

Báo cáo 2: Giải pháp Bảo mật, kiểm soát và thu hồi tài liệu sau khi chia sẻ

Ông Johnny LE, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 689Cloud Solutions

15g45 – 16g05

Báo cáo 3: Dịch vụ uỷ quyền giám sát an toàn thông tin - giải pháp cho doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số

Ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm An toàn Thông tin, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

16g05 – 17g00

Thảo luận, giao lưu trực tuyếnTư vấn kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Moderator: Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, Giám đốc Công ty Tư vấn CNTT P.A.T.

17g00

Kết thúc chương trình

Agenda

 • 15:05
  Giải pháp Phân tích dữ liệu Lạc Việt BI
  Mr. Tâm, Nguyễn Bửu - 2 - Trung Tâm ERS - Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
 • 15:25
  Giải pháp Bảo Mật Kiểm Soát và Thu Hồi tài liệu sau khi chia sẻ
  Mr. LE, Johnny - 1 - Công ty Giải Pháp Công Nghệ 689Cloud
 • 15:45
  Dịch vụ uỷ quyền giám sát an toàn thông tin giải pháp cho doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số
  Mr. Nam, Nguyễn Thành - 6 - Trung tâm An toàn Thông tin Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
 • 16:05
  Thảo luận giao lưu trực tuyến Tư vấn kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
  Mr. Tuấn, Phí Anh - 7 - Hội Tin học TP.HCM

Speakers featured at the event

 • Mr. LE, Johnny
  1 - Công ty Giải Pháp Công Nghệ 689Cloud
 • Mr. Tuấn, Phí Anh
  7 - Hội Tin học TP.HCM
 • Mr. Tâm, Nguyễn Bửu
  2 - Trung Tâm ERS - Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
 • Mr. Nam, Nguyễn Thành
  6 - Trung tâm An toàn Thông tin Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT