Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các tỉnh, thành Hội về cách thức tổ chức ĐHĐBPN và hướng dẫn Giám sát NQ 68/NQ-CP

Organized by Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thursday, 26/08/2021 - 08:00

Share event

Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các tỉnh, thành Hội về cách thức tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và Hướng dẫn Giám sát Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động găp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban Tổ chức, Ban CSLP đầu mối tổ chức.

Agenda

 • 08:30
  Hướng dẫn công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid19
  Mrs. Hòa, Bùi Thị - Phó Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam
 • 10:15
  Hướng dẫn cách thức tổ chức Đại hội phụ nữ trực tuyến
  Mrs. Hương, Trần Thị - Phó Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Speakers featured at the event

 • Mrs. Hương, Trần Thị
  Phó Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 • Mrs. Hòa, Bùi Thị
  Phó Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam