Chuyển đổi số trong giáo dục dựa trên phát triển năng lực

Organized by Công ty CP Phát triển thương hiệu Trần Gia

Friday, 14/05/2021 - 09:00

0935591386

Share event

Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia buổi Tọa đàm trực tuyến với chủ đề Chuyển đổi số trong giáo dục dựa trên phát triển năng lực được tổ chức vào ngày 14/05/2021 trên nền tảng SureMeet do Intel & Lạc Việt đồng tổ chức. Xây dựng nền tảng giáo dục thông minh là điều tất yếu trong thời kỳ chuyển đổi số. Hệ sinh thái giáo dục - cộng đồng bao gồm sự tham gia của: thầy cô, học sinh, phụ huynh và nhà quản lý giáo dục. Đồng thời, công tác giáo dục phải dựa trên các nền tảng và công cụ để tạo ra cơ sở dữ liệu tri thức, xây dựng nội dung số, dạy và học trực tuyến dễ dàng mọi nơi, trên mọi thiết bị. Ngoài những kiến thức văn hoá chính quy, kỹ năng mềm và kỹ năng công nghệ cũng không thể thiếu, được thể hiện qua loại hình giáo dục STEAM. Vì vậy, đây là buổi Tọa đàm chuyên biệt nhằm hỗ trợ các Nhà Quản lý Giáo dục tại Việt Nam cập nhật các giải pháp về tối ưu hóa chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển năng lực.

Thông tin tọa đàm:

- Chủ đề: Chuyển đổi số trong giáo dục dựa trên phát triển năng lực

- Thời gian: 09:00 – 11:45 | Thứ Sáu – Ngày 14/05/2021

- Gặp gỡ khách mời đến từ: Intel, Lạc Việt, Dell, VisionGlobal.

 

Agenda

 • 09:30
  Khai mạc Tọa đàm
  Ms. Nhàn, Phan Thị Thanh - - Đại học Hoa Sen
 • 09:35
  Digital Transformation in K12 Education Comes Real Case study at Lao Cai Province Thực tế hóa việc chuyển đổi số trong giáo dục
  Mr. Thân, Hà Bính - 1 - Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
 • 10:00
  Classroom Transformation Everything is Digitalized Sự chuyển đổi của Lớp học Tất cả đều được Số hóa
  Mrs. Dinh, Đỗ Hồng - - Tập đoàn Công nghệ Intel
 • 10:20
  From Classroom to Real Life Từ Lớp học đến Cuộc Sống
  Mr. Bình, Hà - - Công ty VSionGlobal
 • 10:45
  Remote Work Solutions Giải pháp Làm Việc Tại Nhà
  Mr. Bình, Võ Phạm Nghĩa - - Dell
 • 11:00
  Tọa đàm cùng các chuyên gia
  Ms. Nhàn, Phan Thị Thanh - - Đại học Hoa Sen
 • 11:30
  Mini game
  Ms. Nhàn, Phan Thị Thanh - - Đại học Hoa Sen

Speakers featured at the event

 • Mr. Kheong, Wong Chee
  10 - Tập đoàn Công nghệ Intel
 • Mr. Thân, Hà Bính
  1 - Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt
 • Mrs. Dinh, Đỗ Hồng
  - Tập đoàn Công nghệ Intel
 • Mr. Bình, Võ Phạm Nghĩa
  - Dell
 • Ms. Nhàn, Phan Thị Thanh
  - Đại học Hoa Sen
 • Mr. Bình, Hà
  - Công ty VSionGlobal