HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII VÀO CUỘC SỐNG- VUN ĐẮP GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP

Organized by Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện nghiên cứu gia đình và giới

Monday, 28/06/2021 - 08:00

Share event

Chủ trì hội thảo:

-     Bà Hà Thị Nga - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

-     PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

-     Bà Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

-     TS. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

-     PGS.TS. Trần Thị Minh Thi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới

Agenda

 • 08:05
  Phát biểu khai mạc hội thảo
  Bà. Nga, Hà Thị - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam
 • 08:15
  Phát biểu khai mạc hội thảo
  PGS.TS. Quang, Bùi Nhật - Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
 • 08:25
  Báo cáo đề dẫn
  PGS.TS.. Thi, Trần Thị Minh - Viện trưởng - Viện Nghiên cứu gia đình và giới
 • 08:36
  Báo cáo 1 Giá trị hôn nhân gia đình – Góc nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay
  TS. Thủy, Nguyễn Thị Thanh - Giảng viên - Học viện Phụ nữ Việt Nam
 • 08:50
  Báo cáo 2 Mong muốn và kỳ vọng về những phẩm chất của con cái Tương đồng và khác biệt từ góc nhìn của con và cha mẹ
  TS. Anh, Nguyễn Tuấn - Chuyên gia - Viện Nghiên cứu Thanh niên
 • 09:30
  Báo cáo 3 Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam từ kết quả Tổng kết Đề án 15 năm thực hiện Chỉ thị 4
  TS. Cường, Phạm Gia - Chuyên gia - Ban Tuyên giáo Trung ương
 • 09:45
  Báo cáo 4 Xây dựng tiêu chí gia đình hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay
  TS. Ánh, Trần Tuyết - Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • 10:31
  Báo cáo 5 Hội LHPN Việt Nam với nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc văn minh và những vấn đề cầ
  Bà. Thủy, Trương Thị Thu - Trưởng ban - Gia đình xã hội - Hội LHPN Việt Nam
 • 10:45
  Báo cáo 6 Giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc từ thực tiễn công tác Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh
  TS. Thanh, Trần Thị Huyền - Phó Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Hồ Chí Minh
 • 11:45
  Tổng kết và bế mạc Hội thảo
  TS.. Thanh, Đặng Xuân - Phó Chủ tịch - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Speakers featured at the event

 • TS. Cường, Phạm Gia
  Chuyên gia - Ban Tuyên giáo Trung ương
 • TS. Anh, Nguyễn Tuấn
  Chuyên gia - Viện Nghiên cứu Thanh niên
 • Bà. Nga, Hà Thị
  Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam
 • PGS.TS. Quang, Bùi Nhật
  Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
 • Bà. Hòa, Bùi Thị
  Phó Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam
 • ThS.. Hương, Trần Thị
  Phó Chủ tịch - Hội LHPN Việt Nam
 • TS. Ánh, Trần Tuyết
  Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • PGS.TS.. Thi, Trần Thị Minh
  Viện trưởng - Viện Nghiên cứu gia đình và giới
 • TS.. Thanh, Đặng Xuân
  Phó Chủ tịch - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
 • TS. Thanh, Trần Thị Huyền
  Phó Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp Hồ Chí Minh
 • Bà. Thủy, Trương Thị Thu
  Trưởng ban - Gia đình xã hội - Hội LHPN Việt Nam
 • TS. Thủy, Nguyễn Thị Thanh
  Giảng viên - Học viện Phụ nữ Việt Nam