Hội nghị tập huấn "Kỹ năng lắng nghe, ủy quyền và ra quyết định của lãnh đạo nữ"

Organized by TW Hội LHPN Việt Nam

Tuesday, 31/08/2021 - 08:00

0983020572

Share event

Speakers featured at the event

  • Dr. Hợp, Lê Doãn
    Chuyên gia - Nguyên UV TW Đảng - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông